Четверг, 21 января 2021   Підпишіться на отримання новин  RSS  Лист редактору
Популярно
Як зареєструвати шлюб з іноземцем

Як зареєструвати шлюб з іноземцем


Покохали іноземця? Не знаєте, як бути далі? А далі, звичайно, треба узаконювати свої стосунки — створювати нову гарну, міцну сім’ю. Шлюб між українцями і громадянами іноземних держав – явище досить поширене.

Статистика свідчить, що кожний тридцятий шлюб в Україні укладається з іноземцем. Коли ви насправді вирішили одружитися, у вас мають виникнути питання: як відбувається державна реєстрація саме такого шлюбу, які нюанси та особливості варто знати про державну реєстрацію шлюбу в Україні з іноземними громадянами.

І справді, для працівників органів державної реєстрації актів цивільного стану Чернігівщини в останні роки не є дивиною звернення громадян з проханням зареєструвати шлюб з іноземцями. Це, до речі, одне з питань, яке займає значне місце як в міжнародному праві так і в чинному сімейному законодавстві України. Причиною цього є внутрішнє право держав, яке в цій сфері відрізняється одне від одного. Це пояснюється насамперед тим, що суттєвий вплив на регулювання сімейних відносин здійснюють національні, побутові, релігійні та інші особливості та традиції.

Які ж основні правові аспекти державної реєстрації шлюбу громадян України з іноземцями за сімейним законодавством України?

Насамперед, державна реєстрація шлюбу встановлена для забезпечення стабільності відносин між жінкою та чоловіком. Охорони прав та інтересів подружжя, їхніх дітей, а також в інтересах держави і суспільства.

При державній реєстрації актів цивільного стану працівники органів державної реєстрації актів цивільного стану в установленому порядку та в межах компетенції вирішують питання, що випливають з норм міжнародного права, а також міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Якщо в міжнародному договорі України, укладеному в установленому порядку, містяться інші правила, ніж ті, що встановлені відповідним актом сімейного законодавства, застосовуються правила відповідного міжнародного договору України.

Відповідно до статті 56 Закону України “Про міжнародне приватне право” форма і порядок укладення шлюбу в Україні між громадянином України та іноземцем або особою без громадянства, а також між іноземцями або особами без громадянства визначаються правом України.

Порядок державної реєстрації шлюбу визначається нормами законодавства: Сімейним кодексом України, Законом України “Про державну реєстрацію актів цивільного стану”, Правилами державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, тобто державна реєстрація шлюбу за заявами іноземців, осіб без громадянства проводиться за законодавством України.

Шлюб між громадянами України та іноземними громадянами, а також між іноземцями реєструється в Україні відповідно до статей 21-37 чинного Сімейного кодексу України, статті 14 Закону України “Про державну реєстрацію актів цивільного стану”, розділу ІІІ глави 2 Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні. А саме, державна реєстрація шлюбу провадиться на загальних засадах в будь-якому органі державної реєстрації актів цивільного стану за вільною згодою жінки та чоловіка, при досягненні ними шлюбного віку та при відсутності перешкод до реєстрації шлюбу.

Шлюбний вік для чоловіків і жінок в Україні встановлюється у 18 років. До речі, досягнення шлюбного віку особами, які виявили бажання одружитися, передбачене правовими джерелами всіх держав світу. У різних державах цей вік неоднаковий. Наприклад, у Франції шлюбний вік для чоловіків становить 18 років, а для жінок – 15 років. В Англії для обох із подружжя – 16 років. В Австралії – 18 років для чоловіків та 16 для жінок. У різних провінціях Канади шлюбний вік коливається від 16 до 19 років. Згідно з індуським Законом про шлюб 1955 р., шлюбний вік для чоловіків становить 21 рік та 18 для жінок. Найнижчим шлюбний вік є в державах Латинської Америки. Наприклад, у Перу для чоловіків і жінок він становить відповідно 16 та 14 років, у Колумбії та Еквадорі – 14 і 12 років.

Які ж документи повинні мати наречені, один з яких іноземець, для державної реєстрації шлюбу в Україні?

Перш за все, громадяни України повинні пред’явити для посвідчення особи паспорт або паспортний документ, а якщо вони раніше перебували у шлюбі – документ, що підтверджує припинення попереднього шлюбу або визнання шлюбу недійсним (свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, про визнання шлюбу недійним, яке набрало законної сили, свідоцтво про смерть одного з подружжя, висновок відділу державної реєстрації актів цивільного стану про анулювання актового запису про шлюб, який є недійсним).

Саме Правила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні містять окремі нюанси та особливості відносно порядку державної реєстрації шлюбу в нашій державі з іноземцями та особами без громадянства.

Так, іноземці та особи без громадянства для державної реєстрації шлюбу в Україні повинні пред'явити паспортний документ або документ, що посвідчує особу без громадянства заявника, та посвідку на постійне чи тимчасове проживання або інший документ, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України.

Іноземні громадяни, які раніше перебували в шлюбі, можуть зареєструвати повторний шлюб за умови пред'явлення документів, що підтверджують припинення попереднього шлюбу або визнання шлюбу недійсним (свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, про визнання шлюбу недійсним, яке набрало законної сили, свідоцтво про смерть одного з подружжя, висновок відділу державної реєстрації актів цивільного стану про анулювання актового запису про шлюб, який є недійсним тощо). Слід зауважити, що документи про підтвердження припинення попереднього шлюбу, передбачені законодавством іноземної держави та видані компетентним органом, повинні бути відповідним чином легалізовані, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. А саме, на них має бути проставлено апостиль, який проставляється компетентним органом країни їх походження. Ця вимога передбачена Гаазькою Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів від 5 жовтня 1961 року, яка набула чинності для України з 22 грудня 2003 року. Звичайно, такий порядок засвідчення документів передбачений лише для держав, котрі підписали вказану Конвенцію.

Документи, отримані в компетентних органах держав, які не є учасницями цієї Конвенції необхідно засвідчувати в консульській установі чи дипломатичному представництві України в цій державі або ж в Міністерстві закордонних справ України. У разі відсутності в країні походження документів дипломатичного представництва або консульської установи України документи можуть бути легалізовані в найближчому дипломатичному представництві чи консульській установі України, повноваження якої офіційно поширюються на територію країни походження документів.

Необхідно звернути увагу, наших шановних наречених, що працівник органу державної реєстрації актів цивільного стану, в обов'язковому порядку здійснює перевірку законності перебування іноземця або особи без громадянства на території України шляхом направлення в день подання заяви про державну реєстрацію шлюбу запиту до територіального органу Державної міграційної служби України у разі:

— відсутності у іноземця чи особи без громадянства посвідки на постійне чи тимчасове проживання;

— відсутності на останній вільній сторінці паспортного документа іноземця, документа, що посвідчує особу без громадянства, або у вкладному талоні відмітки про отримання посвідки, скріпленої печаткою;

— якщо посвідка на постійне або тимчасове проживання іноземця чи особи без громадянства видана територіальними органами чи підрозділами Державної міграційної служби України в Автономній Республіці Крим з 20 лютого 2014 року або на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей з 01 березня 2014 року;

— пред’явлення посвідки на постійне або тимчасове проживання іноземця чи особи без громадянства, яка підлягає обміну відповідно до Порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2012 року № 251.

До запиту додаються копії необхідних для перевірки сторінок паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, та їх переклад.

Ще однією особливістю є те, що до документів іноземців, осіб без громадянства, які є підставою для реєстрації шлюбу, складених іноземною мовою, обов'язково додається переклад тексту на українську мову, вірність якого засвідчується дипломатичним представництвом або консульською установою України, посольством (консульством) держави, громадянином якої є іноземець (країни постійного проживання особи без громадянства), Міністерством закордонних справ, іншим відповідним органом цієї держави або нотаріусом.

Якщо до органів державної реєстрації актів цивільного стану подається переклад документів, вірність якого засвідчено згідно із законодавством іноземної держави, у якій їх видано, то він повинен бути легалізований у встановленому порядку.

Переклади всіх вищезазначених документів залишаються у справах відділу державної реєстрації актів цивільного стану, що прийняв заяву про державну реєстрацію шлюбу та зареєстрував шлюб.

При наявності засвідчених та перекладених на українську мову необхідних документів, жінка та чоловік, можуть подати заяву про державну реєстрацію шлюбу, звернувшись до будь-якого органу державної реєстрації актів цивільного стану за їх вибором. Після прийняття заяви, працівник органу державної реєстрації актів цивільного стану ознайомлює наречених з умовами і порядком реєстрації шлюбу, їхніми правами та обов'язками як майбутніх подружжя і батьків.

Далі за погодженням з нареченими призначається день і час державної реєстрації шлюбу з додержанням вимог законодавства. Державна реєстрація шлюбу проводиться органами державної реєстрації актів цивільного стану після закінчення одного місяця з дня подання нареченими заяви про державну реєстрацію шлюбу. За наявності поважної причини і з дозволу керівника органу державної реєстрації актів цивільного стану державна реєстрація шлюбу проводиться до закінчення зазначеного строку на підставі спільної заяви наречених та документів, які підтверджують наявність поважної причини.

У разі вагітності нареченої, народження нею дитини та якщо є безпосередня загроза для життя нареченої або нареченого, за наявності документів, що підтверджують викладені факти, державна реєстрація шлюбу проводиться в день подання відповідної заяви або у будь-який інший день за бажанням наречених протягом одного місяця. Якщо наречені не можуть з'явитися з поважної причини для проведення державної реєстрації шлюбу у встановлений день, строк такої реєстрації переноситься за їх письмовою заявою на інший день (у такому разі строк перенесення державної реєстрації шлюбу не може перевищувати одного року від дня подання відповідної заяви). Якщо наречені не з'явилися для проведення державної реєстрації шлюбу і не повідомили про причину неявки протягом трьох місяців з дня подання відповідної заяви, заява втрачає чинність.

Треба зауважити, що державна реєстрація шлюбу проводиться у присутності нареченої та нареченого. Державна реєстрація шлюбу через представника не допускається.

Під час державної реєстрації шлюбу складається актовий запис про шлюб, на підставі якого кожному із подружжя видаєтсья свідоцтво про шлюб.

Звернемося до “мови” цифр, скільки ж шлюбів з іноземцями реєструється в нашій області? В 2017 році, органами державної реєстрації актів цивільного стану Чернігівщини всього зареєстровано 5647 шлюбів, з них 275 шлюбів з іноземцями, що становить 5% від загальної кількості шлюбів (з них 253 шлюби, де один з наречених іноземець та 22 шлюби іноземців між собою).

Минулорічні наречені-іноземці — це громадяни більш ніж 40 країн світу. Найбільше — 52 шлюби було зареєстровано з громадянами Грузії, по 36 шлюбів з громадянами Російської Федерації та Азербайджанської Республіки, 20 — з громадянами Республіки Білорусь та 18 — з громадянами Туреччини. Поодинокі шлюби були зареєстровані з громадянами Індії, Катару, Сьєрра-Леоне, Австралії, Пакистану, Афганістану та інші.

За 5 місяців поточного року зареєстровано 1567 шлюбів, з них 138 шлюбів з іноземцями, що становить 9% від загальної кількості шлюбів.

Цьогорічні наречені-іноземці — громадяни більш ніж 30 країн світу. Найбільше, 22 шлюби зареєстровано з громадянами Грузії; 20 з громадянами

Російської Федерації; 12 з громадянами Азербайджанської Республіки; 10 Туреччини; 9 — Держава Ізраїль. Є шлюби з громадянами Індії, Індонезії, Марокко, Лівану, Кіпру, Марокко, Пакистану та інші.

Олена Ющенко,

заступник начальника відділу Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

© 2021 Біла хата
Наші матеріали розміщувати в інших виданнях дозволяється лише при умові зазначення гіперпосилання публікації на сайті http://bilahata.net/