Воскресенье, 17 января 2021   Підпишіться на отримання новин  RSS  Лист редактору
Популярно

Відпустка та навчання. Юридична консультація за листом читача


Bobruyko

Володимир Бобруйко

Шановна редакціє! В цьому році моя донька вступила на заочну форму навчання до одного з київських вузів. А працює вона в Чернігові. Чи може керівник підприємства, де працює моя донька, відмовити у наданні додаткової «навчальної» відпустки? Чи відшкодовується вартість проїзду до місця навчання? Чи оплачується така відпустка? І взагалі ? чи змінилися за останній час умови надання відпустки в зв’язку з навчанням?

Марія ПОТАПЕНКО, м.Чернігів 

Про це розмова із заступником начальника Головного управління юстиції у Чернігівській області Володимиром БОБРУЙКОМ.

? Володимире Анатолійовичу! Розкажіть для початку про те, кому і в яких випадках надається відпустка в зв’язку з навчанням? 

? Згідно зі ст. 216 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) та ст. 15 Закону України «Про відпустки» додаткова оплачувана відпустка в зв’язку з навчанням надається працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів, а також підготовки та захисту дипломного проекту (роботи).

Звертаю увагу, що на період вступних іспитів до вищих навчальних закладів оплачувана навчальна відпустка не надається. При цьому згідно з ч. 1 ст. 214 КЗпП та п. 12 ч. 1 ст. 25 Закону працівникам, допущеним до вступних іспитів до вищих начальних закладів, надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження вищого навчального закладу та назад.

? Які документи необхідно подати для надання відпустки в зв’язку з навчанням? 

? Підставою для надання працівникові додаткової оплачуваної відпустки у зв'язку з навчанням є:

— документ, оформлений навчальним закладом, в якому працівник навчається (довідка-виклик на сесію). У цьому документі зазначається період, протягом якого студент має брати участь у лабораторно-екзаменаційній (екзаменаційній) сесії та інформація про його успішність;

—заява працівника про надання йому додаткової відпустки у зв'язку з навчанням.

Надання відпустки оформлюється наказом  керівника підприємства (установи, організації).

? Яка тривалість відпустки в зв’язку з навчанням у вищих навчальних закладах? 

? Тривалість відпустки в зв’язку з навчанням залежить від рівня акредитації вищого навчального закладу, від курсу, на якому навчається студент, а також від мети навчальної відпустки та регулюється ст. 15 Закону.

Так, працівникам, які успішно навчаються  без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, надаються додаткові оплачувані відпустки:

— на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на першому та другому курсах у вищих навчальних закладах: першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання – 10 календарних днів, третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання – 20 календарних днів, незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання – 30 календарних днів;

— на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на третьому і наступних курсах у вищих навчальних закладах: першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання – 20 календарних днів, третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання – 30 календарних днів, незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання – 40 календарних днів;

— на період складання державних іспитів у вищих навчальних закладах незалежно від рівня акредитації – 30 календарних днів; на період підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) студентам, які навчаються у вищих навчальних закладах із вечірньою та заочною формами навчання першого та другого рівнів акредитації, – два місяці, а у вищих навчальних закладах третього і четвертого рівнів акредитації – чотири місяці.

Тривалість додаткових оплачуваних відпусток працівникам, які здобувають другу (наступну) вищу освіту за заочною (вечірньою) формою навчання у навчальних закладах післядипломної освіти та вищих навчальних закладах, що мають у своєму підпорядкуванні підрозділи післядипломної освіти, визначається як для осіб, які навчаються на третьому і наступних курсах вищого навчального закладу відповідного рівня акредитації.

Працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, для підготовки та складання іспитів надається один раз на рік додаткова оплачувана відпустка з розрахунку 10 календарних днів на кожний іспит.

Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва до аспірантури та успішно виконують індивідуальний план підготовки, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів.

Для працівників, які навчаються у вищих навчальних закладах із вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості, законодавством може встановлюватися інша тривалість відпусток у зв’язку з навчанням.

Слід також зазначити, що відпустка у зв'язку з навчанням надається за навчальний рік, а не за календарний рік. Навчальний рік триває 12 місяців і починається, як правило, 1 вересня. Тривалість додаткової навчальної відпустки визначається безпосередньо навчальним закладом і зазначається в довідці-виклику на сесію. Підприємство, у свою чергу, зобов'язане надати працівникові навчальну відпустку у визначений вищим навчальним закладом період. Тривалість навчальної відпустки не може бути більшою за законодавчо встановлену норму.

Працівникові не може бути відмовлено в наданні відпустки в зв’язку з навчанням в період, зазначений у довідці-виклику на сесію, у зв'язку з виробничою необхідністю, оскільки згідно зі ст. 202 КЗпП керівник зобов'язаний створювати працівникам умови, необхідні для поєднання роботи з навчанням.

? Чи відшкодовуються працівнику витрати на проїзд до місця розташування навчального закладу та чи проводиться оплата за дні проїзду? 

? Згідно зі ст. 219 КЗпП працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, оплачується проїзд до місця знаходження навчального закладу і назад один раз на рік на настановні заняття, для виконання лабораторних робіт і складання заліків та іспитів — у розмірі 50 відсотків вартості проїзду. У такому ж розмірі провадиться оплата проїзду для підготовки і захисту дипломного проекту (роботи) або складання державних іспитів. Таким чином, поїздку для захисту дипломного проекту або складання держіспитів можна оплатити, навіть якщо протягом року працівнику вже компенсували проїзд на екзаменаційну сесію. Тобто поїздки на зазначені цілі оплачують незалежно одна від одної.

Дні проїзду до навчального закладу і назад оплачувати працівнику-студенту роботодавець не зобов’язаний, адже працівникові надається лише додаткова оплачувана відпустка в зв’язку з навчанням (згідно зі ст. 15 Закону). На цей час він може взяти, наприклад, частину основної щорічної оплачуваної відпустки або відпустку без збереження заробітної плати. Це вирішує сам студент. Заяву про надання будь-якої з названих відпусток студент подає одночасно із заявою про надання відпустки в зв’язку з навчанням.

? Один мій знайомий вступив до навчального закладу на заочну форму навчання, а працює працівником-сумісником. Чи можна надати оплачувану навчальну відпустку працівникові-суміснику? 

? Відповідно до ст. 217 КЗпП за період додаткової відпустки у зв'язку з навчанням за працівником за основним місцем роботи зберігається середня заробітна плата. Надання оплачуваної навчальної відпустки за місцем роботи за сумісництвом чинним законодавством не передбачено. У період додаткової відпустки у зв'язку з навчанням, яка надається за основним місцем роботи, за місцем роботи за сумісництвом працівник має право взяти відпустку без збереження заробітної плати на строк до закінчення відпустки за основним місцем роботи (п. 14 ч. 1 ст. 25 Закону про відпустки). Роботодавець не має права відмовити працівникові в наданні відпустки за свій рахунок, оскільки в цьому випадку така відпустка надається працівникові за його бажанням в обов'язковому порядку.

 ? Дякую за змістовну розмову. 

Дізнавався про відпустки на час навчання Сергій ВІТЕР, спеціально для «Білої хати»


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

© 2021 Біла хата
Наші матеріали розміщувати в інших виданнях дозволяється лише при умові зазначення гіперпосилання публікації на сайті http://bilahata.net/