Пятница, 7 августа 2020   Підпишіться на отримання новин  RSS  Лист редактору
Популярно

Відповіді фахівців на актуальні запитання від платників податків


У Державній податковій інспекції у м. Чернігові відбувся черговий сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія».

Цього разу з платниками податків спілкувалися на тему: «Звернення громадян та доступ до публічної інформації. Надання адміністративних послуг».

Розмовляла з платниками начальник відділу надання адміністративних послуг, розгляду звернень та забезпечення доступу до публічної інформації ДПІ у м. Чернігові ГУ ДФС у Чернігівській області Марія Ребенок.

Пропонуємо деякі запитання та відповіді, що обговорювалися під час сеансу «гаряча лінія».  

Питання 1. У який термін надається відповідь на запит на отримання публічної інформації?

Відповідь: Відповідь на Запит надається заявнику не пізніше п’яти робочих днів з дня його отримання відповідно до вимог статті 20 Закону України „Про доступ до публічної інформації”.

У разі коли Запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду Запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувач повідомляється в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання Запиту.

У разі якщо Запит стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин із дня отримання Запиту.

Питання 2. Який графік роботи Центру обслуговування платників міста?

Відповідь: Час прийому відвідувачів у ЦОП (прийом документів, консультування, надання адміністративних послуг) – щоденно у робочі дні з 9 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. та у суботу – з 9 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв.

Водночас, у вівторок і четвер Центр обслуговування платників здійснює прийом відвідувачів до 20 год. 00 хв.

Питання 3. Яким наказом затверджений Перелік відомостей, що містять службову інформацію?

Відповідь: Перелік відомостей, що містять службову інформацію, затверджений наказом Державної фіскальної служби України від 28.08.14 р. № 88 «Про затвердження Переліку відомостей, які містять службову інформацію в органах ДФС». Ознайомитися з даним наказом можна на офіційному  веб-сайті ДФС України (www.sfs.gov.ua) в рубриці «Доступ до публічної інформації».

Питання 4. Як отримати довідку про відсутність заборгованості з податків і зборів? 

Відповідь: Порядок видачі довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів, затверджений наказом Міністерства доходів і зборів від 10.10.2013 року № 567.

Довідка видається безоплатно на підставі заяви платника податків про видачу довідки. Заява складається з обов’язковим посиланням на відповідний нормативно-правовий акт, що передбачає надання органом доходів і зборів довідки, та зазначенням  найменування підприємства (установи, організації), до якого (якої) довідку буде надано платником податків (п.3 Порядку № 567).

Форма заяви затверджена додатком 2 до Порядку № 567.

У заяві на отримання довідки суб’єкти господарювання зазначають нормативно-правовий акт, положеннями якого визначено необхідність підтвердження відсутності у платника податків податкового боргу, що оформляється довідкою, яка надається контролюючим органом.

Питання 5. Як отримати облікову картку фізичної особи – платника податків неповнолітній дитині?

Відповідь: Відповідно до ст. 70 розд. ІІ Податкового кодексу України та п.1 розд. VII Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 10.12.2013р. № 779 (далі – Положення), фізична особа незалежно від віку (як резидент, так і нерезидент), для якої раніше не формувалася Облікова картка фізичної особи – платника податків (далі – Облікова картка) та яка не включена до Державного реєстру, зобов’язана особисто або через законного представника чи уповноважену особу подати відповідному контролюючому органу Облікову картку за формою № 1ДР, яка є водночас заявою для реєстрації у Державному реєстрі, та пред’явити документ, що посвідчує особу, який  містить необхідні для реєстрації реквізити, а саме: прізвище, ім’я, по батькові, дату народження, місце проживання, громадянство.

Облікові картки фізичних осіб віком до шістнадцяти років або неповнолітніх осіб, які ще не отримали паспорта, подаються одним із батьків (усиновителем, опікуном, піклувальником) за наявності свідоцтва про народження дитини та документа, що посвідчує особу одного із батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника) (п. 5 розд. VII Положення).

Документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, надається протягом п’яти робочих днів з дня звернення фізичної особи, її законного представника або уповноваженої особи до контролюючого органу за місцем проживання фізичної особи, або за місцем отримання доходів, або за місцезнаходженням іншого об’єкта оподаткування (п. 10 розд. VIІ Положення).

Питання 6. Які терміни та порядок розгляду звернень громадян в контролюючих органах?

Відповідь: Згідно зі ст. 20 Закону України від 2 жовтня 1996 року № 393/96-ВР «Про звернення громадян» звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, — невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів. На обгрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого статтею 20 Закону терміну. Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

Порядок розгляду звернень визначено розділом ІІІ Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Державній фіскальній службі України та її територіальних органах, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2015р. № 271, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.04.2015р. за № 484/26929.

Звернення громадян підлягають розгляду керівництвом органів ДФС відповідно до розподілу функціональних повноважень (п.1 розділу ІІІ Порядку). Опрацювання звернень громадян структурними підрозділами органів ДФС відповідно до резолюції спрямовується на об’єктивне вирішення порушених авторами звернень питань, підготовку та супроводження прийняття рішення про усунення причин і умов, які спонукають авторів скаржитись, надання відповідних роз’яснень, у тому числі за результатами вивчення та перевірки на місцях викладених у зверненнях обставин, проведення інших заходів (п. 2 розділу ІІІ Порядку). Забороняється направляти скарги громадян на розгляд тим органам чи посадовим особам, дії або рішення яких оскаржуються (п. 4 розділу ІІІ Порядку).

Якщо у зверненні поряд з питаннями, що належать до компетенції органу ДФС, порушуються питання, які підлягають вирішенню в інших органах державної влади чи місцевого самоврядування, то при наданні відповіді на звернення роз’яснюється порядок вирішення таких питань (п. 5 розділу ІІІ Порядку).

Строки розгляду звернень громадян обчислюються у календарних днях, починаючи з дня реєстрації таких звернень. Датою виконання звернення громадянина є дата реєстрації відповіді на нього (п. 1 розділу ІV Порядку).

Звернення розглядаються та вирішуються у строк не більше одного місяця із дня їх надходження, ураховуючи вихідні, святкові й неробочі дні, а ті, які не потребують додаткового вивчення та проведення перевірки за ними, невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх реєстрації (п. 2 розділу ІV Порядку).

Звернення, що підлягає поверненню відповідно до ст. 5 Закону, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня надходження (п. 7 розділу ІV Порядку). Якщо питання, порушені у зверненні, не належать до компетенції органів ДФС, відповідно до ст. 7 Закону таке звернення в строк не більше п’яти днів пересилається за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється заявникові.

У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення органом ДФС, воно в той самий строк повертається громадянину з відповідними роз’ясненнями (п. 8 розділу ІV Порядку). Повідомлення про прийняття рішення про припинення розгляду звернення відповідно до ст. 8 Закону надсилається у строк, визначений ст. 20 Закону (пунктом 9 розділу ІV Порядку).

Підготувала Алла БУЛАВА


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

© 2020 Біла хата
Наші матеріали розміщувати в інших виданнях дозволяється лише при умові зазначення гіперпосилання публікації на сайті http://bilahata.net/