Четверг, 29 октября 2020   Підпишіться на отримання новин  RSS  Лист редактору
Популярно

Чи може держслужбовець здавати в оренду земельну ділянку?


До  редакційного «юридичного кабінету» нашого видання читач із Чернігова Іван Д. надіслав запитання щодо «земельних» прав. Відповідь надає фахівець у галузі земельного законодавства.

Чи може держслужбовець здавати в оренду земельну ділянку? І чи це не буде порушенням діючого законодавства?

Іван Д., м.Чернігів

Консультацію надає начальник Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області Олександр КОЛОТІЛІН.

Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності визначено статтею 25 Закону України «Про запобігання корупції».

Особам, зазначеним у пункті 1 частини першої статті 3 цього Закону, забороняється:

1) займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України;

2) входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.

Тобто, по суті, заборона займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю є вимогою щодо несумісності службової діяльності з іншими її видами.

У свою чергу, Конституція України гарантує кожному громадянину України право на землю. Відповідно до статті 14 Основного Закону, земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. Право власності на землю гарантується. Це право набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону.

Звертаємо Вашу увагу, що дане роз`яснення не є нормативно-правовим актом та носить рекомендаційно-консультаційний характер.

Згідно Земельного кодексу України, громадяни України мають право на безкоштовну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності в розмірах встановлених статтею 121 цього Кодексу.

Разом з тим, статтею 319 Цивільного кодексу України встановлено, що власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Власник має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, що не суперечать закону. У цій самій статті зазначено, що держава не втручається у здійснення власником права власності.

Тобто, власник земельної ділянки може самостійно господарювати на ній, здавати її в оренду, продавати, дарувати, передавати у спадщину.

Оренда землі – це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності. Об`єктами оренди є земельні ділянки, що перебувають у власності громадян, юридичних осіб, комунальній або державній власності. Зазначені власники земельних ділянок водночас є і орендодавцями.

Таким чином, нормами чинного законодавства України не встановлено обмежень для державних службовців щодо розпорядження своїм майном.


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

© 2020 Біла хата
Наші матеріали розміщувати в інших виданнях дозволяється лише при умові зазначення гіперпосилання публікації на сайті http://bilahata.net/