Воскресенье, 13 июня 2021   Підпишіться на отримання новин  RSS  Лист редактору
Популярно

Пошук даних про земельні відносини: відкрита інформація, де її знайти


Відкритими джерелами інформації про земельні відносини та стан АПК, які дозволяють аналізувати ситуацію, робити експертні оцінки та здійснювати громадський контроль за цими сферами, станом на липень 2017 р. є наступні інформаційні та офіційні ресурси:

І. Первинна інформація / бази даних

ІІ. Аналіз даних, інтерпретація

І. Первинна інформація / бази даних

 1. Публічна кадастрова карта (ПКК)

Що це? ПКК – це інформаційний портал, на якому оприлюднюються відомості Державного земельного кадастру. Державний земельний кадастр – єдина державна геоінформаційна система відомостей про землі, розташовані в межах кордонів України, їх цільове призначення, обмеження у їх використанні, а також дані про кількісну і якісну їх характеристику, оцінку, власників і користувачів. Відкрита для вільного і безкоштовного доступу – через сайт Держгеокадастру.

Яка інформація там є? У Державному земельному кадастрі міститься наступна інформація: картографічна основа; дані, що описують земельні ділянки (площу, якісні показники, оціночну вартість, цільове призначення тощо); дані про документи, що посвідчують майнові права на землю (але реєстрація прав здійснюється Мінюстом та відображається у Державному реєстрі прав на нерухоме майно).

Повний склад відомостей кадастру визначає закон “Про Державний земельний кадастр” (Розділ III). Це зокрема:

 • геодезична та картографічна основа;
 • державний кордон;
 • адміністративно-територіальний поділ – області, міста, райони, села та селища;
 • кадастрове зонування – зони та квартали;
 • зареєстровані земельні ділянки разом з інформацією про власників, користувачів, обмеження у використанні, кадастрові номери, цільове призначення, вид функціонального використання.
 • дані кількісного та якісного обліку земель (площа, межі, місце розташування, типи грунтів, категорії тощо);
 • угіддя ділянки (із зазначенням контурів будівель та споруд, розташованих на ній),
 • зони обмежень та режимоутворюючих об’єктів;
 • зони економічної та нормативної оцінки.

Як це працює? Карта дозволяє здійснити пошук необхідної інформації 2 способами: по кадастровому номеру або за номером довідки кадастрового номера. Інтерфейс кадастрової карти простий, є кілька фільтрів, який допоможуть у роботі.

1 фільтр знаходиться зліва від карти — «фільтр по регіонах», дана функція допомагає здійснювати навігацію на карті по території України і за допомогою заданих параметрів і дізнаватися ідентифікаційний номер ділянки. Для цього потрібно вказати, вибравши в випадаючому списку, область, район і місто.

2 фільтр — знаходиться праворуч від карти — «шари». За його допомогою можна здійснювати навігацію картографічними матеріалами і виводити на екран комбіновану інформацію з різних інформаційних шарів. Для цього потрібно вибрати в меню необхідну інформацію – базові шари (карта масштабу М 1: 100 000 і ортофотоплани), шари (маркер, грунт, кадастровий поділ, АТУ, обласні центри) і встановити в необхідному чекбоксі галочку. Зверху від карти – рядок пошуку. Функція пошуку дозволяє знаходити інформацію про земельну ділянку за кадастровим номером. Для цього в рядок потрібно ввести номер без інтервалів.

Першими використання Публічної кадастрової карти для захисту природоохоронних зон розпочали у 2013 році екологічні організації. Карта показала, де саме, всупереч закону, вже виділено ділянки під забудову.

Як знайти? http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta.

 1. Державний реєстр речових прав на нерухоме майно

Що це? Єдина державна інформаційна система, що забезпечує обробку, збереження та надання відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об’єкти та суб’єктів таких прав, — у тому числі про земельні ділянки.

Держателем Реєстру є Міністерство юстиції України. Інформація про зареєстровані права на нерухоме майно та їх обтяження, що міститься у Реєстрі, є відкритою та загальнодоступною.

Як це працює? Для фізичних та юридичних осіб інформація за об’єктом нерухомого майна та суб’єктом речового права надається в електронній формі через офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України (https://minjust.gov.ua) за умови ідентифікації такої особи (фізичної або юридичної) з використанням електронного цифрового підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи або в паперовій формі державним реєстратором. 

Як знайти? http://ddr.minjust.gov.ua/uk/39a73739b49b53999facdebe6769db56/derzhavnyy_reestr_rechovyh_prav_na_neruhome_mayno/.

 1. Моніторинг земельних відносин

Що це? Це система збору, збереження та оприлюднення показників щодо стану земельних відносин в Україні. Це перша в Україні інформаційна система, в якій об’єднано всі офіційні дані щодо земельних відносин (загалом понад 140показників), які надходять від місцевих органів влади та акумулюються 6-ма міністерствами та відомствами: Міністерством юстиції, Держгеокадастром, Держстатом, Державною фіскальною службою, Держагенством водних ресурсів, Державною судовою адміністрацією. Уся база даних перебуває у відкритому доступі.

Система дозволяє визначати тенденції, проблемні позиції, прогнозувати, моделювати розвиток ситуації та аналізувати поточний стан земельних відносин за кожним із показників. Їх набір відповідає практиці інших країн. Розробку показників та надання даних для пілотного впровадження забезпечила Міжвідомча робоча група, сформована Мінагрополітики із представників цих органів.

Яка інформація там є? Моніторинг проводиться на рівні районів та міст обласного підпорядкування, міст Києва та Севастополя. Показники стосуються основних характеристик земельних ресурсів та земельних відносин, а саме: наповнення Державного земельного кадастру та Реєстру прав на нерухоме майно, кількості та характеристик транзакцій із земельними ділянками, податку на землю, судових спорів, приватизації та експропріації, а також рівності у забезпеченні прав різних категорій землевласників та землекористувачів.

Наразі доступні дані за 2015 рік – пілотне впровадження Моніторингу здійснено у квітні-грудні 2015; на регулярній основі Моніторинг здійснюватиметься після ухвалення відповідної Постанови Кабміну. 

Як знайти? http://www.kse.org.ua/uk/research-policy/land/governance-monitoring/database-2014—2015/.

 1. Моніторинг стану АПК.

Що це? Офіційна актуальна статистична інформація щодо різних аспектів результатів діяльності АПК – виробництва продукції, цін, інвестицій, стану галузей тощо.

Яка інформація там є?Інформація подана з таких тем:    

 • Ціновий моніторингhttp://minagro.gov.ua/monitoring?tid_hierachy=1211
 • Інформація про рівень середньозважених цін на основні види сільськогосподарської продукції та продукти її переробки станом на 30 червня 2017 року
 • Індекси цін виробників промислової продукції та індекси споживчих цін
 • Економіка АПК http://minagro.gov.ua/monitoring?tid_hierachy=1210
 • Інвестиції
 • Рейтинг регіонів за підсумками діяльності АПК
 • Рейтинг регіонів за обсягом освоєних капінвестицій
 • Рейтинг регіонів по тваринництву
 • Рейтинг регіонів по виробництву продукції сільського господарства
 • Рейтинг регіонів по рослинництву
 • Стан розвитку АПК http://minagro.gov.ua/monitoring?tid_hierachy=121
 • Стан галузей АПК
 • Індекси сільськогосподарської продукції
 • DoingagribusinessinUkraine: legalguidanceforforeigninvestors http://minagro.org.ua/docs/Doing_Agribusiness_in_Ukraine.pdf 

Як знайти? http://minagro.gov.ua/monitoring.

ІІ. Аналіз даних, інтерпретація

 1. Рейтинг стану земельних відносин

Що це? Рейтинг стану земельних відносин – інноваційний інструмент для оцінки стану земельних відносин у районах і містах України, який дозволяє оцінювати ситуацію з реформуванням земельних відносин на місцевому рівні. Спирається на сучасні світові практики управління земельними відносинами Розраховано на підставі даних Моніторингу земельних відносин станом на початок 2016 року. Держгеокадастр розглядає можливість їх застосування для регулярної оцінки ситуації з реформуванням земельних відносин на місцевому рівні. Знаходиться у відкритому доступі.

Яка інформація там є? Для 564 адміністративно-територіальних одиниць України — 124 міст обласного значення та 440 районів — є можливість оцінювати: ефективність управління земельними ресурсами, інвестиційну привабливість областей/міст/районів, рівень корупції у земельній сфері.

Порівняння позицій міст/районів в рейтингу з сусідами та адміністративно-територіальними одиницями області дозволяє виявити сфери земельних відносин, які найбільш розвинуті, а також сфери, які мають потенціал до покращення. Наприклад, Білоцерківський район суттєво випереджає сусідів та міста/райони Київської області за всіма показниками, крім кількості судових справ та кількості платників земельного податку. 

Найвищий рейтинг мають Найнижчий рейтинг мають
Міста
(44)* Люботин, Харківська обл. (561) Ватутіне, Черкаська обл.
(72) Теплодар, Одеська обл. (562) Новий Розділ, Львівська обл.
(77) Нова Каховка, Херсонська обл. (563) Світловодськ, Кіровоградська обл.
Райони
(1) Магдалинівський, Дніпровська обл. (554) Тячівський, Закарпатська обл.
(2) Юр’ївський, Дніпровська обл. (559) Хустський, Закарпатська обл.
(3) Зіньківський, Полтавська обл. (564) Воловецький, Закарпатська обл.

* — у дужках подано рейтингове місце міста або району 

Як знайти? http://www.kse.org.ua/uk/research-policy/land/governance-monitoring/Reityng%20Data%20Base/

 1. Огляд земельних відносин

Що це? Щомісячний бюлетень щодо стану земельних відносин в Україні, обсягом 2 сторінки, присвячений аналізу щоразу нової теми. Готується Держгеокадастром на базі офіційних статистичних даних.

Яка інформація там є? Станом на початок липня опубліковано 6 випусків.

 • №1. Передача в оренду державних с/г земель через аукціони.
 • №2. Оцінка впливу Закону України №1012-VII від 18.02.2016 «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо проведення земельних торгів»
 • №3. Земельні відносини в Україні у цифрах
 • №4. Рейтинг стану земельних відносин для міст і районів України
 • №5. Електронні послуги Держгеокадастру
 • №6. Покращення якості кадастрових даних та захист прав землевласників 

Як знайти? http://land.gov.ua/opublikovano-cherhovyi-vypusk-shchomisiachnoho-land-review-4/ 

ІІІ. Інформаційні ресурси, на яких друкуються дані щодо земельних відносин

На інформації та аналітиці щодо земельних відносин та аграрної тематики спеціалізуються, зокрема, такі інформаційні агенції, портали, сайти та видання:


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

© 2021 Біла хата
Наші матеріали розміщувати в інших виданнях дозволяється лише при умові зазначення гіперпосилання публікації на сайті http://bilahata.net/